Litter from Jente ( Just me Jente van 't Brökske ) and Gymah ( Gymah van de Beeckse Akkers )

Born June 16th 2020 .

More information about Jente on this website.

Pedigree of O-litter.

first days
first days part 2
week 1
11 days
week 2
18 days
Video week 2
week 3
25 days
Video week 3
week 4
32 days
Video week 4
week 5
39 days
Videoweek 5
week 6
46 days
Video week 6
week 7
53 days
Video week 7
week 8
60 days
Video week 8
week 9
Video week 9

 

 
 

Orago de JenMah…..lieveling    

 

Onie….genadig meisje

 

 

 

Onora….trots

 

 

  Ozara…schat, weelde  
    Ovanna de MahJen….liefje  
       

 

Orago de JenMah
♀ Onie
Onora
♀ Ozara
♀ Ovanna de MahJen

 

Name
Birth
week 1
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
week 9
week 10
Orago de JenMah
584 gr
800 gr
1020 gr
1620 gr
2800 gr
4070 gr
5800 gr
8100 gr
11000 gr
12100 gr
♀ Onie 606 gr 830 gr 1070 gr 1860 gr 3110 gr 4200 gr 6200 gr 8200 gr 10200 gr 11500 gr  
♀ Onora 512 gr 724 gr 950 gr 1620 gr 2760 gr 3750 gr 5800 gr 7200 gr 9700 gr 10500 gr  
♀ Ozara 532 gr 724 gr 1000 gr 1740 gr 2790 gr 3860 gr 5800 gr 8100 gr 9900 gr 11000 gr  
♀ Ovanna de MahJen 502 gr 666 gr 856 gr 1520 gr 2550 gr 3650 gr 5500 gr 7400 gr 9600 gr 11000 gr