Litters

Former Litters from "van 't Brökske":

Litter
Born
Color
Number
I K
Male
Female
Photos and Video
A-litter
14-04-2010
FawnBrindle
2
0,62%
Genius von Luttertal
Tirana von Dünner Land
click here
B-litter
01-09-2011
Fawn
7
1,51%
Chien-D'or Shanuy de Damacan
Tirana von Dünner Land
click here
C-litter
10-10-2011
11
0,00%
Damarkann Dubai Venture
Homera Del Casco Viejo
click here
D-litter
03-08-2012
FawnBrindle
7
0,94%
Chien-D'or Shanuy de Damacan
Abintu Gesha van 't Brökske
click here
E-litter
12-10-2012
7
0,87%
Cantano vom Goldbergsee
Homera Del Casco Viejo
click here
F-litter
06-07-2013
Fawn
2
0,36%
Alfred Wächter der Donareiche
Jibben of ShaFai Annemiréna
click here
G-litter
07-09-2013
Fawn
8
1,51%
Chien-D'or Shanuy de Damacan
Tirana von Dünner Land
click here
H-litter
11-07-2014
7
0,00%
Grand Frozzy Jingle Bell Rock
Chija de ChiFa van 't Brökske
click here
I-litter
06-04-2015
FawnBrindle
10
0,40%
Zamu Zahbor Giants May Be's Place
Jibben of ShaFai Annemiréna
click here
J-litter
14-03-2016
1
0,00%
Jxabu Ben Sarrass
Chija de ChiFa van 't Brökske
click here
K-litter
30-05-2017
8
0,65%
Adamo von Cosa Nostra
Chija de ChiFa van 't Brökske
click here
L-litter
18-01-2018
FawnBrindle
9
0,00%
Zefather's Heartbreaker
Illy of ZamJib van 't Brökske
click here
M-litter
08-04-2019
5
3,37%
Gymah van de Beeckse Akkers
Just me Jente van 't Brökske
click here
N-litter
25-07-2019
FawnBrindle
13
0,05%
Gonzo Gonzales vom Wasaland
Illy of ZamJib van 't Brökske
click here
O-litter
16-06-2020
5
3,37%
Gymah van de Beeckse Akkers
Just me Jente van 't Brökske
click here
P-litter
09-03-2021
Fawn
11
0,10%
Grand de Feld's Wilson
Loona Lass par d’or van 't Brökske
click here
Q-litter
12-03-2021
FawnBrindle
5
0,00%
Grand de Feld's Wilson
Illy of ZamJib van 't Brökske
click here